Gói Tuyển Dụng

Kế hoạch phát triển với doanh nghiệp của bạn

Vila.vn thiết kế các gói đăng tin hiển thị nổi bật nhằm giúp nhà tuyển dụng tiếp cận hiệu quả và nhanh chóng hơn tới các ứng viên.

Gói cơ bản

0Đ15, Ngày
 • 10 bài đăng việc làm
 • 0 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 20 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 27/7
Mua ngay

Gói chuẩn

50000Đ20, Ngày
 • 45 công việc đăng
 • 30 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 45 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 27/7
Mua ngay

Gói vàng

80000Đ30, Ngày
 • 90 công việc đăng
 • 35 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 60 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 27/7
Mua ngay

Gói Siêu Cấp

100000Đ45, Ngày
 • 125 công việc đăng
 • 50 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 75 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 27/7
Mua ngay
 • 45000CV ĐÃ TUYỂN DỤNG
 • 50000Công Việc Được Tạo
 • 65000Người Tìm Việc
 • 35000THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG